رفتن به مطلب
بیسیک فور ایکس
 • اطلاعیه ها

  • H@mid.RS

   جذب نیرو   پنجشنبه, 10 فروردین 1396

   درود به دوستان عزیز به چند نفر مدیر برای بخش های php و گرافیک نیازمندیم درصورت تمایل درخواست خود را در پیام خصوصی بفرستید  
  • H@mid.RS

   تغییر نام کاربری   دوشنبه, 28 فروردین 1396

   درود دوستانی که نام کاربری انها با ایمل شان یکی بود تغییر کرد مثلا نام کاربری sss@tmail.com به sss تغییر کرد دوستانی که مشکل ورود دارند @ به بعد را پاک کنند
  • H@mid.RS

   کسب درآمد   پنجشنبه, 31 فروردین 1396

   دوستانی که میخواهند با انجمن خودشون همکاری کنند و از محیط انجمن درآمد کسب کنند به بنده پیام خصوصی بفرستند
  • H@mid.RS

   راه اندازی وبلاگ برای انجمن   دوشنبه, 18 اردیبهشت 1396

   درود به همه دوستان عزیز از این پس کاربران ویژه  - همکاران - و مدیران میتوانند در انجمن برای خود وبلاگ بسازند

تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود     

 1. ساعت گذشته
 2. Today
 3. دیروز
 4. هفته گذشته
 5. سالم دوستان چطور میتونم با پنل پوشه پوشی رو پیاده سازی کنم که وقتی میرسه کاربر متوجه نشه از طرف کدوم برنامه رسید!!! آیا ممکنه ؟؟ میشه با پنل پوشه این پوش رو پیاده سازی کرد؟
 6. سلام دوستان چطور میتونم استاتوس بار رو رنگش رو در اندروید های کمتر از 5 تغیر بدم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
 7. IRFButton

  سلام لطفا رنگ نوشته و فوت هم اضاف بشه خیلی نیازه ممنونم
 8. جدیدا
 9. اشغال زیاد رم

  دوستان سلام من برنامه ام میزان بالایی از رم حدود 100 مگ اشفال میکنه میخواستم بدونم مشکل چیه نمونه کد ها رو پایین ضمیمه میکنم: Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim btnEducation1 As ImageView Dim text2 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("layout1") btnEducation1.Initialize("btnEducation1") btnEducation1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"icon1.png") btnEducation1.Gravity=Gravity.FILL Activity.AddView(btnEducation1, 30%x,50%y,25%x,25%x) text1.Initialize("text1") text1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"text1.png") text1.Gravity=Gravity.FILL Activity.AddView(text1 ,55%x,55%y,30%x,15%x) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btnEducation1_click Activity.Finish StartActivity("FirstPage") End Sub Sub btnEducation2_click Activity.Finish StartActivity("soundplay") End Sub Sub text1_click Activity.Finish StartActivity("FirstPage") End Sub Sub text2_click Activity.Finish StartActivity("soundplay") End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'return true if you want to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Log(KeyCodes.KEYCODE_BACK) Log (KeyCode) ExitApplication End If Return True End Sub #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim contain As AHPageContainer Dim page As AHViewPager Dim p(14) As Panel Dim SoundGav, SoundFeel, SoundGhorbaghe, SoundGorbe, SoundSag, SoundGosfand, SoundKhok, SoundMorgh, SoundJoghd, SoundBooz, SoundKhargosh ,SoundAsb, SoundShir As MediaPlayer Dim MpGav, MpCow, MpFeel, MpElephen, MpGhorbaghe, MpFrog, MpGorbe, MpCat, MpSag, MpDog, MpGosfand, MpSheep, MpZarafe, MpGiraffe, MpKhok, MpPig, MpMorgh, MpHen, MpJoghd, MpOwl, MpBooz, MpGoat, MpKhargosh, MpRabbit, MpAsb, MpHorse, MpShir, MpLion As MediaPlayer Dim BtnGav, BtnCow ,BtnFeel, BtnElephen, BtnGhorbaghe, BtnFrog, BtnGorbe, BtnCat, BtnSag, BtnDog, BtnGosfand, BtnSheep, BtnZarafe, BtnGiraffe, BtnKhok, BtnPig, BtnMorgh, BtnHen, BtnJoghd, BtnOwl, BtnBooz, BtnGoat, BtnKhargosh, BtnRabbit, BtnAsb, BtnHorse, BtnShir, BtnLion As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") Adad 'مربوط به تبلیغ عدد Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"asemon.jpg")) ToastMessageShow("برای شنیدن صدای حیوانات روی تصویر مورد نظر کلیک کنید", False) contain.Initialize Dim img0, img1, img2 ,img3, img4, img5, img6, img7, img8, img9, img10, img11, img12, img13 As ImageView For i = 0 To 13 p(i).Initialize("") Select i Case 0 img0.Initialize("img0") img0.Gravity=Gravity.FILL img0.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"cow.png") p(i).AddView(img0,12%x,20%y,75%x,45%y) BtnGav.Initialize("BtnGav") BtnGav.text="گاو" BtnGav.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnGav,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnCow.Initialize("BtnCow") BtnCow.Text="Cow" BtnCow.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnCow,50%x,65%y,33%x,10%y) Case 1 img1.Initialize("img1") img1.Gravity=Gravity.FILL img1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"phil.png") p(i).AddView(img1,15%x,20%y,75%x,45%y) BtnFeel.Initialize("BtnFeel") BtnFeel.Text="فیل" BtnFeel.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnFeel,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnElephen.Initialize("BtnElephen") BtnElephen.Text="Elephen" BtnElephen.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnElephen,50%x,65%y,33%x,10%y) Case 2 img2.Initialize("img2") img2.Gravity=Gravity.FILL img2.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"frog.png") p(i).AddView(img2,15%x,20%y,65%x,45%y) BtnGhorbaghe.Initialize("BtnGhorbaghe") BtnGhorbaghe.Text="غورباقه" BtnGhorbaghe.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnGhorbaghe,15%x,65%y,30%x,10%y) BtnFrog.Initialize("BtnFrog") BtnFrog.Text="Frog" BtnFrog.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnFrog,50%x,65%y,30%x,10%y) . . . . Case 10 img10.Initialize("img10") img10.Gravity=Gravity.FILL img10.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"booz.png") p(i).AddView(img10,15%x,20%y,75%x,45%y) BtnBooz.Initialize("BtnBooz") BtnBooz.Text="بز" BtnBooz.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnBooz,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnGoat.Initialize("BtnGoat") BtnGoat.Text="Goat" BtnGoat.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnGoat,50%x,65%y,33%x,10%y) Case 11 img11.Initialize("img11") img11.Gravity=Gravity.FILL img11.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"rabbit.png") p(i).AddView(img11,15%x,20%y,75%x,45%y) BtnKhargosh.Initialize("BtnKhargosh") BtnKhargosh.Text="خرگوش" BtnKhargosh.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnKhargosh,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnRabbit.Initialize("BtnRabbit") BtnRabbit.Text="Rabbit" BtnRabbit.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnRabbit,50%x,65%y,33%x,10%y) ' Case 12 img12.Initialize("img12") img12.Gravity=Gravity.FILL img12.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"horse.png") p(i).AddView(img12,15%x,20%y,75%x,45%y) BtnAsb.Initialize("BtnAsb") BtnAsb.Text="اسب" BtnAsb.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnAsb,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnHorse.Initialize("BtnHorse") BtnHorse.Text="Horse" BtnHorse.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnHorse,50%x,65%y,33%x,10%y) Case 13 img13.Initialize("img13") img13.Gravity=Gravity.FILL img13.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"lion.png") p(i).AddView(img13,15%x,20%y,75%x,45%y) BtnShir.Initialize("BtnShir") BtnShir.Text="شیر" BtnShir.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnShir,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnLion.Initialize("BtnLion") BtnLion.Text="Lion" BtnLion.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnLion,50%x,65%y,33%x,10%y) End Select contain.AddPage(p(i),"Page " & i) Next page.Initialize(contain,"page") Activity.AddView(page,5dip,70dip,100%x - 5dip,100%y - 70dip) SoundGav.Initialize2("SoundGav") SoundGav.Load(File.DirAssets,"soundgav.mp3") SoundFeel.Initialize2("SoundFeel") SoundFeel.Load(File.DirAssets,"soundfeel.mp3") MpGav.Initialize2("MpGav") MpGav.Load(File.DirAssets,"btngav.mp3") MpCow.Initialize2("MpCow") MpCow.Load(File.DirAssets, "btncow.mp3") MpFeel.Initialize2("MpFeel") MpFeel.Load(File.DirAssets,"btnfeel.mp3") MpElephen.Initialize2("MpElephen") MpElephen.Load(File.DirAssets, "btnelephen.mp3") MpGhorbaghe.Initialize2("MpGhorbaghe") MpGhorbaghe.Load(File.DirAssets,"btnghorbaghe.mp3") MpFrog.Initialize2("MpFrog") MpFrog.Load(File.DirAssets, "btnfrog.mp3") MpGorbe.Initialize2("MpGorbe") MpGorbe.Load(File.DirAssets,"btngorbe.mp3") MpCat.Initialize2("MpCat") MpCat.Load(File.DirAssets, "btncat.mp3") MpSag.Initialize2("MpSag") MpSag.Load(File.DirAssets,"btnsag.mp3") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub End Sub Sub img0_click SoundGav.Play End Sub Sub img5_click SoundGosfand.Play End Sub End Sub
 10. سلام طبق آموزش یه پکیج برنامه نویسی اندروید ِ یه برنامه در b4a نوشتم .. بعد از ریلیز. فایل apk رو در گوشی ۵.۲ اینچی دارای اندروید ۸ نصب میکنم اوکی هست اما در گوشی ۴.۸ اینچی دارای اندروید ۴.۲ اندازه ها زیاد درست نیست.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید ۱ : کد ها در دیزاینر اسکریپت مطءن هستم درسته چون دقیقا طبق فیلم آموزشی پیش رفتم ۲ : هم از api ۲۱ استفاده کردم هم از ۱۷ اما نتیجه نداد
 11. ارور ناشناخته

  @H@mid.RSمیشه واضح تر بگید
 12. وب سرویس روی B4a

  سه تا تکست باکس و یه دکمه نیازه با یه وب ویو کد رویداد کلیک دکمه : webview1.loadurl("http://site.com/add.php?a=textbox1.text&b=textbox2.text&c=textbox3.text") یه چیزی تو این مایه ها پی اچ پی هم که ان شاء الله بلدین ؟!
 13. لیمیت در دیتابیس انلاین

  من سورس رو نگاه کردم از روشی استفاده شده که تا حالا ندیدم برای فراخوانی داده ها از دیتابیس از چنین کدی استفاده میشه : $sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 30";
 14. ارور ناشناخته

  پوشه ابجکتو یبار پاک‌کنید مسیر پروژتون هم تو یه محل فارسی هست اسمشو عوض کنید موفق باشید
 15. ارور ناشناخته

  سورس شما ریسورس داره باید تو بیسیک ادرس دهی کنید
 16. ارور ناشناخته

  سلام این ارور از چیه AndroidManifest.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'icon' with value '@drawable/icon').
 17. Amir_ActivitySlider

  Amir_ActivitySlider مشاهده فایل یک کتابخانه انیمیشنی برای جابه جایی اکتیویتی ها با انواع حالت ها تنظیم آلفا و رنگ پشتیبانی از تمامی اندروید ها! حتی جابه جایی بین اکتیویتی ها مثل تلگرام رو میشه ساخت ارسال کننده Assassin ارسال دوشنبه, 18 دی 1396 دسته کتابخانه  
 18. سلام هر چیزی رو که توی Sub Globals قرار بدین ، فقط توی همون اکتیویتی قابل فراخوانیه اما اگه میخواین علاوه بر اون ، توی اکتیویتی های دیگه هم ازش استفاده کنین ، متغیر رو توی Process_Globals معرفی کنین و تو اکتیویتی دیگه به این شکل ازش استفاده کنین : Label1.text = Main.emtiaz
 19. Amir_TelephonyManager

  سلام دوست گرامی کتابخانه Amir_TelephonyManager را خریداری و نصب کردم شماره تلفن گوشی را نشون نمیده به نظر شما مشکلی داره یا باید تنظیماتی را انجام بدم تا شماره رو نشون به؟
 20. Amir_TextSurface

  درود متن ها به صورت استرینگ هستن مثل هر متن دیگه و فارسی هم میتونید بنویسید نه تنها فارسی بلکه هر زبان دیگه و هر چیزی که به صورت استرینگ باشه موفق باشید
 21. Amir_DiscreteScrollView

  Amir_DiscreteScrollView مشاهده فایل یک کتابخانه متریال برای ایجاد یک ریسایکر ! قابلیت تنظیم تکرار. قابلیت شخصی سازی با دو حالت افقی و عمودی قابلیت تنظیم انیمیشن و مدیریت آن با استفاده از این کتابخانه میتوانید بنر های خود را بسازید همراه با انیمیشن و بدون انیمیشن ارسال کننده Assassin ارسال دوشنبه, 11 دی 1396 دسته کتابخانه  
 22. Amir_TextSurface

  فارسی نمیشه؟
 23. سلام چطور در b4a اندروید میتونیم کاری کنیم که حذف در قسمت مدیریت نرم افزار ها غیر فعال باشه؟ ممنون
 24. سلام خسته نباشید من این سورسو تونستم را بندازم اما قابلیت لیمیت بهش نداده چن روزه نخوابیدم میشه کمک کنید لینک سورس https://www.b4x.com/android/forum/threads/connect-android-to-mysql-database-tutorial.8339/
 25. سلام من به یگ مشگل برخوردم .. امیدوارم یکی بدونه ? روشن میشه application بعد خاموش میشه.. B4A V7.30 + Liberary ولی نمدونم که چرا اینجوری میشه . این پیام میگرم. *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true **~e:java.lang.NoClassDefFoundError: com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.R$styleable at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:234) at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:192) at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:181) at anywheresoftware.b4a.objects.SlidingMenuWrapper.Initialize(SlidingMenuWrapper.java:25) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runVoidMethod(Shell.java:755) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:345) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:170) at anywheresoftware.b4a.debug.Debug.delegate(Debug.java:259) at b4a.example.main._creatmenu(main.java:394) at b4a.example.main._activity_create(main.java:386) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:342) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139) at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102) at b4a.example.main.access$000(main.java:17) at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Error occurred on line: 51 (Main) java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (SlidingMenu). at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50) at anywheresoftware.b4a.objects.SlidingMenuWrapper.setMode(SlidingMenuWrapper.java:82) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139) at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102) at b4a.example.main.access$000(main.java:17) at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
 26. Amir_VoiceChanger

  Amir_VoiceChanger مشاهده فایل کتابخانه ای برای تغییر صدا !!! تغییر صدا با فرکانس های دلخواه. شما میتوانید با این کتابخانه بازی های گربه سخنگو را بسازید همچنین میتوانید انیمیشن های بازی گربه سخنگو را از وب سایت دریافت کنید. امیرحسین آقاجری نمونه apk : Amir_VoiceChanger.apk ارسال کننده Assassin ارسال شنبه, 2 دی 1396 دسته کتابخانه  
 27. چگونگی دادن زمینه به arc menu

  با سلام چه جوری میشه به arc منو بک گراند داد؟؟؟ من با لود لایوت امتحان کردم ولی منو میرفت زیر لایوت
 28. Amir_TextSurface

  فارسی هم میشه؟
 29. سوال در مورد اسلاید منو

  ذوستان خواهشا یکی ج.اب بده
 30. سلام من برنامه را با b4a نوشتم. در یکی از لایه ها، مقداری بدست می آید که می خواهم مقدارش را به لایه دیگری بفرستم. کد دستوری برای اینکه بتوانم مقدار یک متغییر را از یک اکتیویتی به اکتیویتی دیگر بفرستم چیست؟ با تشکر
 1. نمایش فعالیت های بیشتر
×