رفتن به مطلب
بیسیک فور ایکس
 • اطلاعیه ها

  • H@mid.RS

   جذب نیرو   پنجشنبه, 10 فروردین 1396

   درود به دوستان عزیز به چند نفر مدیر برای بخش های php و گرافیک نیازمندیم درصورت تمایل درخواست خود را در پیام خصوصی بفرستید  
  • H@mid.RS

   تغییر نام کاربری   دوشنبه, 28 فروردین 1396

   درود دوستانی که نام کاربری انها با ایمل شان یکی بود تغییر کرد مثلا نام کاربری sss@tmail.com به sss تغییر کرد دوستانی که مشکل ورود دارند @ به بعد را پاک کنند
  • H@mid.RS

   کسب درآمد   پنجشنبه, 31 فروردین 1396

   دوستانی که میخواهند با انجمن خودشون همکاری کنند و از محیط انجمن درآمد کسب کنند به بنده پیام خصوصی بفرستند
  • H@mid.RS

   راه اندازی وبلاگ برای انجمن   دوشنبه, 18 اردیبهشت 1396

   درود به همه دوستان عزیز از این پس کاربران ویژه  - همکاران - و مدیران میتوانند در انجمن برای خود وبلاگ بسازند

samannnn

کاربر عادی
 • تعداد ارسال ها

  1
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

درباره samannnn

 • تاریخ تولد تعیین نشده
 1. اشغال زیاد رم

  دوستان سلام من برنامه ام میزان بالایی از رم حدود 100 مگ اشفال میکنه میخواستم بدونم مشکل چیه نمونه کد ها رو پایین ضمیمه میکنم: Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim btnEducation1 As ImageView Dim text2 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("layout1") btnEducation1.Initialize("btnEducation1") btnEducation1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"icon1.png") btnEducation1.Gravity=Gravity.FILL Activity.AddView(btnEducation1, 30%x,50%y,25%x,25%x) text1.Initialize("text1") text1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"text1.png") text1.Gravity=Gravity.FILL Activity.AddView(text1 ,55%x,55%y,30%x,15%x) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btnEducation1_click Activity.Finish StartActivity("FirstPage") End Sub Sub btnEducation2_click Activity.Finish StartActivity("soundplay") End Sub Sub text1_click Activity.Finish StartActivity("FirstPage") End Sub Sub text2_click Activity.Finish StartActivity("soundplay") End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'return true if you want to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Log(KeyCodes.KEYCODE_BACK) Log (KeyCode) ExitApplication End If Return True End Sub #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim contain As AHPageContainer Dim page As AHViewPager Dim p(14) As Panel Dim SoundGav, SoundFeel, SoundGhorbaghe, SoundGorbe, SoundSag, SoundGosfand, SoundKhok, SoundMorgh, SoundJoghd, SoundBooz, SoundKhargosh ,SoundAsb, SoundShir As MediaPlayer Dim MpGav, MpCow, MpFeel, MpElephen, MpGhorbaghe, MpFrog, MpGorbe, MpCat, MpSag, MpDog, MpGosfand, MpSheep, MpZarafe, MpGiraffe, MpKhok, MpPig, MpMorgh, MpHen, MpJoghd, MpOwl, MpBooz, MpGoat, MpKhargosh, MpRabbit, MpAsb, MpHorse, MpShir, MpLion As MediaPlayer Dim BtnGav, BtnCow ,BtnFeel, BtnElephen, BtnGhorbaghe, BtnFrog, BtnGorbe, BtnCat, BtnSag, BtnDog, BtnGosfand, BtnSheep, BtnZarafe, BtnGiraffe, BtnKhok, BtnPig, BtnMorgh, BtnHen, BtnJoghd, BtnOwl, BtnBooz, BtnGoat, BtnKhargosh, BtnRabbit, BtnAsb, BtnHorse, BtnShir, BtnLion As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") Adad 'مربوط به تبلیغ عدد Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"asemon.jpg")) ToastMessageShow("برای شنیدن صدای حیوانات روی تصویر مورد نظر کلیک کنید", False) contain.Initialize Dim img0, img1, img2 ,img3, img4, img5, img6, img7, img8, img9, img10, img11, img12, img13 As ImageView For i = 0 To 13 p(i).Initialize("") Select i Case 0 img0.Initialize("img0") img0.Gravity=Gravity.FILL img0.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"cow.png") p(i).AddView(img0,12%x,20%y,75%x,45%y) BtnGav.Initialize("BtnGav") BtnGav.text="گاو" BtnGav.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnGav,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnCow.Initialize("BtnCow") BtnCow.Text="Cow" BtnCow.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnCow,50%x,65%y,33%x,10%y) Case 1 img1.Initialize("img1") img1.Gravity=Gravity.FILL img1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"phil.png") p(i).AddView(img1,15%x,20%y,75%x,45%y) BtnFeel.Initialize("BtnFeel") BtnFeel.Text="فیل" BtnFeel.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnFeel,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnElephen.Initialize("BtnElephen") BtnElephen.Text="Elephen" BtnElephen.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnElephen,50%x,65%y,33%x,10%y) Case 2 img2.Initialize("img2") img2.Gravity=Gravity.FILL img2.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"frog.png") p(i).AddView(img2,15%x,20%y,65%x,45%y) BtnGhorbaghe.Initialize("BtnGhorbaghe") BtnGhorbaghe.Text="غورباقه" BtnGhorbaghe.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnGhorbaghe,15%x,65%y,30%x,10%y) BtnFrog.Initialize("BtnFrog") BtnFrog.Text="Frog" BtnFrog.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnFrog,50%x,65%y,30%x,10%y) . . . . Case 10 img10.Initialize("img10") img10.Gravity=Gravity.FILL img10.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"booz.png") p(i).AddView(img10,15%x,20%y,75%x,45%y) BtnBooz.Initialize("BtnBooz") BtnBooz.Text="بز" BtnBooz.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnBooz,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnGoat.Initialize("BtnGoat") BtnGoat.Text="Goat" BtnGoat.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnGoat,50%x,65%y,33%x,10%y) Case 11 img11.Initialize("img11") img11.Gravity=Gravity.FILL img11.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"rabbit.png") p(i).AddView(img11,15%x,20%y,75%x,45%y) BtnKhargosh.Initialize("BtnKhargosh") BtnKhargosh.Text="خرگوش" BtnKhargosh.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnKhargosh,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnRabbit.Initialize("BtnRabbit") BtnRabbit.Text="Rabbit" BtnRabbit.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnRabbit,50%x,65%y,33%x,10%y) ' Case 12 img12.Initialize("img12") img12.Gravity=Gravity.FILL img12.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"horse.png") p(i).AddView(img12,15%x,20%y,75%x,45%y) BtnAsb.Initialize("BtnAsb") BtnAsb.Text="اسب" BtnAsb.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnAsb,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnHorse.Initialize("BtnHorse") BtnHorse.Text="Horse" BtnHorse.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnHorse,50%x,65%y,33%x,10%y) Case 13 img13.Initialize("img13") img13.Gravity=Gravity.FILL img13.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"lion.png") p(i).AddView(img13,15%x,20%y,75%x,45%y) BtnShir.Initialize("BtnShir") BtnShir.Text="شیر" BtnShir.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnShir,15%x,65%y,33%x,10%y) BtnLion.Initialize("BtnLion") BtnLion.Text="Lion" BtnLion.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD p(i).AddView(BtnLion,50%x,65%y,33%x,10%y) End Select contain.AddPage(p(i),"Page " & i) Next page.Initialize(contain,"page") Activity.AddView(page,5dip,70dip,100%x - 5dip,100%y - 70dip) SoundGav.Initialize2("SoundGav") SoundGav.Load(File.DirAssets,"soundgav.mp3") SoundFeel.Initialize2("SoundFeel") SoundFeel.Load(File.DirAssets,"soundfeel.mp3") MpGav.Initialize2("MpGav") MpGav.Load(File.DirAssets,"btngav.mp3") MpCow.Initialize2("MpCow") MpCow.Load(File.DirAssets, "btncow.mp3") MpFeel.Initialize2("MpFeel") MpFeel.Load(File.DirAssets,"btnfeel.mp3") MpElephen.Initialize2("MpElephen") MpElephen.Load(File.DirAssets, "btnelephen.mp3") MpGhorbaghe.Initialize2("MpGhorbaghe") MpGhorbaghe.Load(File.DirAssets,"btnghorbaghe.mp3") MpFrog.Initialize2("MpFrog") MpFrog.Load(File.DirAssets, "btnfrog.mp3") MpGorbe.Initialize2("MpGorbe") MpGorbe.Load(File.DirAssets,"btngorbe.mp3") MpCat.Initialize2("MpCat") MpCat.Load(File.DirAssets, "btncat.mp3") MpSag.Initialize2("MpSag") MpSag.Load(File.DirAssets,"btnsag.mp3") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub End Sub Sub img0_click SoundGav.Play End Sub Sub img5_click SoundGosfand.Play End Sub End Sub
×