رفتن به مطلب
بیسیک فور ایکس
 • 0
zeynabsoft

عدم اتو سایز عکس های دیتابیس

سوال

من عکس های رو که آدرسشونو داخل دیتا بیس تعریف کردم رو وقتی اجرا میشن به صورت اتو سایز نیستن

 

و فقط میتونم یه سایز به همشون بدم که اینطوری برنامه بهم ریخته میشه و بعضی عکس ها خیلی بزرگ و بعضیشونم خیلی کوچیکن

 

راهنمایی بفرمایید.post-1383-0-35120900-1477392490_thumb.png

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

12 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

Recommended Posts

 • 0

از کتابخانه beter image view  استفاده کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0

از کتابخانه beter image view  استفاده کنید

میشه لطفا واضح بفرمایین و اگر نمونه سورس دارید قرار بدین؟

 

هر چه سرچ میکنم چنین کتابخونه ای رو پیدا نمیکنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0

بفرمایید خود کتابخانه 

 

اینم نمونه کد 

Private imgDiag As BetterImageView

Activity.LoadLayout("1")
	
	imgDiag.Bitmap = imgDiag.LoadScaledBitmap(File.DirAssets, "2.png", -1, -1, True)
	
	imgDiag.ScaleType=imgDiag.SCALETYPE_FIT_XY

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0


#Region Activity Attributes

#FullScreen: false

#IncludeTitle: true

#End Region

Sub Process_Globals

Dim sql1 As SQL

End Sub

Sub Globals

Private sv As ScrollView

Dim cur1 As Cursor

Dim h As Int=0

Dim lbl_content As Label

Dim lineHeight As Int

End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

Activity.LoadLayout("lay1")

' If File.Exists(File.DirInternal,"zeynabsoft1.db")=False Then

File.Copy(File.DirAssets,"zeynabsoft1.db",File.DirInternal,"zeynabsoft1.db")

' End If

If sql1.IsInitialized=False Then

sql1.Initialize(File.DirInternal,"zeynabsoft1.db",True)

End If

cur1=sql1.ExecQuery("SELECT text FROM abzar")

For i=0 To cur1.RowCount-1

cur1.Position=i

If cur1.GetString("text").EndsWith(".jpg") Then

Dim img1 As ImageView

img1.Initialize("")

img1.Gravity=Gravity.FILL

sv.Panel.AddView(img1,0,h,100%x,70%y)

img1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cur1.GetString("text")))

h=h+72%y

sv.Panel.Height=h

Else

lbl_content.Initialize("")

lbl_content.Gravity=Gravity.RIGHT

lbl_content.TextSize=18

lbl_content.TextColor=Colors.Blue

lbl_content.Text=cur1.GetString("text")

sv.Panel.AddView(lbl_content,2%x,h,95%x,20%y)

h=h+lbl_Height+2%y

sv.Panel.Height=h

End If

Next

cur1.Close

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub lbl_Height As Float

Dim before,after As Float

Dim obj1 As Reflector

Dim str As StringUtils

lineHeight =str.MeasureMultilineTextHeight(lbl_content , lbl_content.Text)

obj1.Target = lbl_content

before = obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it

obj1.Target = lbl_content

obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines

obj1.Target = lbl_content

after = obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it

lineHeight = ((after * lineHeight)/before)

lbl_content.Height = lineHeight

Return lineHeight

End SuB

عزیزم این تمام کد منه 

لطفا نمونه سورستون رو اگر زحمتی نیست متناسب با این بفرستید که از دیتابیس اتوسایز کنه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0

من عکس های رو که آدرسشونو داخل دیتا بیس تعریف کردم رو وقتی اجرا میشن به صورت اتو سایز نیستن

 

و فقط میتونم یه سایز به همشون بدم که اینطوری برنامه بهم ریخته میشه و بعضی عکس ها خیلی بزرگ و بعضیشونم خیلی کوچیکن

 

راهنمایی بفرمایید.attachicon.gifScreenshot (131).png

 

از کتابخونه picasso هم میتونید استفاده کنید 

Dim pic As Picasso
pic.LoadFile(File.DirRootExternal&"/pic1.jpg").IntoImageView(ImageView1)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0

   

			s   img1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cur1.GetString("text")))

عزیزم این تمام کد منه 

لطفا نمونه سورستون رو اگر زحمتی نیست متناسب با این بفرستید که از دیتابیس اتوسایز کنه

 

 

تو کدتون هم بجای این خط خط زیر رو بدارید

pic.Initialize
pic.LoadFile(File.DirAssets,cur1.GetString("text")).IntoImageView(ImageView1)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0

 

تو کدتون هم بجای این خط خط زیر رو بدارید

pic.Initialize
pic.LoadFile(File.DirAssets,cur1.GetString("text")).IntoImageView(ImageView1)

 

فقط یادتون باشه عکستون رو واسه نمایش از dirasset  به rootexternal  انتقال بدید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0

فقط یادتون باشه عکستون رو واسه نمایش از dirasset  به rootexternal  انتقال بدید

این ارور رو میده

B4A version: 6.30
Parsing code.  (0.13s)
Compiling code.  (0.65s)
Compiling layouts code.  (0.05s)
Organizing libraries.  (0.00s)
Generating R file.  (0.07s)
Compiling debugger engine code.  (6.51s)
Compiling generated Java code.  Error
javac 1.7.0_51
src\ir\zeynabsoft\photoshop\m10.java:382: error: package uk.co.martinpearman.b4a.squareup.picasso does not exist
uk.co.martinpearman.b4a.squareup.picasso.Picasso _pic = null;
                    ^
Note: src\ir\zeynabsoft\photoshop\starter.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
1 error
= null;

که مربوط به api  هست 

جزئیات کتابخونه پیشنهادیتون رو کامل میفرمایید.

کد من رو که بالا ارسال کردم براتون همون رو تکمیل کنید و بفرستید. تشکر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0

این ارور رو میده

B4A version: 6.30
Parsing code.  (0.13s)
Compiling code.  (0.65s)
Compiling layouts code.  (0.05s)
Organizing libraries.  (0.00s)
Generating R file.  (0.07s)
Compiling debugger engine code.  (6.51s)
Compiling generated Java code.  Error
javac 1.7.0_51
src\ir\zeynabsoft\photoshop\m10.java:382: error: package uk.co.martinpearman.b4a.squareup.picasso does not exist
uk.co.martinpearman.b4a.squareup.picasso.Picasso _pic = null;
                    ^
Note: src\ir\zeynabsoft\photoshop\starter.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
1 error
= null;

که مربوط به api  هست 

جزئیات کتابخونه پیشنهادیتون رو کامل میفرمایید.

کد من رو که بالا ارسال کردم براتون همون رو تکمیل کنید و بفرستید. تشکر

 

از اونجا ک دیتابیس دارید شما سورستون رو زیپ کنید تا ببینم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0
#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: false
	#IncludeTitle: true
#End Region

Sub Process_Globals
	Dim sql1 As SQL
End Sub

Sub Globals
	
	Private sv As ScrollView
	Dim cur1 As Cursor
	Dim h As Int=0
	Dim lbl_content As Label
	Dim lineHeight As Int
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("lay1")
	
'	If File.Exists(File.DirInternal,"zeynabsoft1.db")=False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"zeynabsoft1.db",File.DirInternal,"zeynabsoft1.db")
'	End If
	If sql1.IsInitialized=False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"zeynabsoft1.db",True)
	End If
	
	cur1=sql1.ExecQuery("SELECT text FROM abzar")
	
	For i=0 To cur1.RowCount-1
		cur1.Position=i
		If cur1.GetString("text").EndsWith(".jpg") Then
			Dim img1 As ImageView
			img1.Initialize("")
			img1.Gravity=Gravity.FILL
			sv.Panel.AddView(img1,0,h,100%x,70%y)
			img1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cur1.GetString("text")))
			h=h+72%y
			sv.Panel.Height=h
			
		Else	
			lbl_content.Initialize("")
			lbl_content.Gravity=Gravity.RIGHT
			lbl_content.TextSize=18
			lbl_content.TextColor=Colors.Blue
			lbl_content.Text=cur1.GetString("text")
			sv.Panel.AddView(lbl_content,2%x,h,95%x,20%y)
			h=h+lbl_Height+2%y
			sv.Panel.Height=h
		End If
	Next
	cur1.Close
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub lbl_Height As Float    
	Dim before,after As Float
	Dim obj1 As Reflector
	Dim str As StringUtils
	lineHeight =str.MeasureMultilineTextHeight(lbl_content , lbl_content.Text)
  obj1.Target = lbl_content

  before = obj1.RunMethod("getLineHeight")  'Get the height of line BEFORE you change it
  obj1.Target = lbl_content
  obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines
  obj1.Target = lbl_content
  after = obj1.RunMethod("getLineHeight")  'Get the height of line AFTER you change it
  lineHeight = ((after * lineHeight)/before)
	lbl_content.Height = lineHeight
	Return lineHeight
End SuB

عزیزم این تمام کد منه 

لطفا نمونه سورستون رو اگر زحمتی نیست متناسب با این بفرستید که از دیتابیس اتوسایز کنه

 

کسی نبود؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0

سورستو پیوست کن ببینم میتونم کاری برات انجام بدم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 0

سورستو پیوست کن ببینم میتونم کاری برات انجام بدم

تشکر دستی فعلا تنظیمشون کردم 

تا نسخه بعد درستش میکنم ان شاالله

کد بالاست میتونید تو یه پروزه بذارینش و یه دیتابیس ساده هم بذارید کنارش

 

اگر کس دیگه از دوستان میتونه راهنمایی کنه منتظرم و ممنونش میشم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×