رفتن به مطلب
بیسیک فور ایکس
 • اطلاعیه ها

  • H@mid.RS

   جذب نیرو   پنجشنبه, 10 فروردین 1396

   درود به دوستان عزیز به چند نفر مدیر برای بخش های php و گرافیک نیازمندیم درصورت تمایل درخواست خود را در پیام خصوصی بفرستید  
  • H@mid.RS

   تغییر نام کاربری   دوشنبه, 28 فروردین 1396

   درود دوستانی که نام کاربری انها با ایمل شان یکی بود تغییر کرد مثلا نام کاربری sss@tmail.com به sss تغییر کرد دوستانی که مشکل ورود دارند @ به بعد را پاک کنند
  • H@mid.RS

   کسب درآمد   پنجشنبه, 31 فروردین 1396

   دوستانی که میخواهند با انجمن خودشون همکاری کنند و از محیط انجمن درآمد کسب کنند به بنده پیام خصوصی بفرستند
  • H@mid.RS

   راه اندازی وبلاگ برای انجمن   دوشنبه, 18 اردیبهشت 1396

   درود به همه دوستان عزیز از این پس کاربران ویژه  - همکاران - و مدیران میتوانند در انجمن برای خود وبلاگ بسازند
H@mid.RS

برنامه نویسی برای کلید صدا در ای او اس با basic4ios

Recommended Posts

کدها به صورت زیر و سورس پیوست شد.'Code module
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: Control Ringer Volume
#Version: 1.0.0
'Orientation possible values: Portrait, LandscapeLeft, LandscapeRight and PortraitUpsideDown
#iPhoneOrientations: Portrait, LandscapeLeft, LandscapeRight
#iPadOrientations: Portrait, LandscapeLeft, LandscapeRight, PortraitUpsideDown
#Target: iPhone, iPad
#MinVersion: 7
#End Region

Sub Process_Globals
'These global variables will be declared once when the application starts.
'Public variables can be accessed from all modules.
Public App As Application
Public NavControl As NavigationController
Private Page1 As Page

Private button1 As Button
Private cam As Camera
Private vv As VideoView
Private label1 As Label
Private volume_value As Float

End Sub

Private Sub Application_Start (Nav As NavigationController)
NavControl = Nav
Page1.Initialize("Page1")
Page1.Title = "Page 1"
Page1.RootPanel.Color = Colors.White
NavControl.ShowPage(Page1)

Ringervolume_hide

End Sub

Private Sub Page1_Resize(Width As Int, Height As Int)

Page1.RootPanel.RemoveAllViews

button1.Initialize("button1", button1.STYLE_SYSTEM)
Page1.RootPanel.AddView(button1, 0, 0, Page1.RootPanel.Width, 100)
button1.Text = "CLICK HERE FOR CAMERA"

Ringervolume_set(volume_value)

label1.Initialize("")
Page1.RootPanel.AddView(label1, 0, 100, Page1.RootPanel.Width, Page1.RootPanel.Height - 100)
label1.Multiline = True
label1.Text = "Tap screen to change volume" & CRLF & "Volume set at: " & volume_value & CRLF & CRLF & "To test:" & CRLF & "(1) Tap [CLICK HERE FOR CAMERA]" & CRLF & "(2) Tap round button - note shutter sound" & CRLF & "(3) Tap [Retake] then [Cancel] to return"

cam.Initialize("cam", Page1)
button1.Enabled = cam.IsSupported
vv.Initialize("vv")
Page1.RootPanel.AddView(vv.View, 100, 100, 100, 100)
vv.View.Visible = False

End Sub

Private Sub Page1_Click

volume_value = volume_value - .25
If volume_value < 0 Then volume_value = 1

Ringervolume_set(volume_value)

label1.Text = "Tap screen to change volume" & CRLF & "Volume set at: " & volume_value & CRLF & CRLF & "To test:" & CRLF & "(1) Tap [CLICK HERE FOR CAMERA]" & CRLF & "(2) Tap round button - note shutter sound" & CRLF & "(3) Tap [Retake] then [Cancel] to return"

End Sub

Private Sub Application_Background

End Sub

Private Sub button1_Click
cam.TakePicture
End Sub

Sub Ringervolume_hide
Dim no As NativeObject = Me
no.RunMethod("ringervol_hide", Null)
End Sub

Sub Ringervolume_set(volumevalue As Float)
Dim no As NativeObject = Me
no.RunMethod("ringervol_set:", Array(volumevalue))
End Sub

#If OBJC
- (void) ringervol_hide
{
//following hides "ringer/alert volume HUD" - see:
//http://stackoverflow.com/questions/26302218/hide-volume-hud-in-ios-8
NSString *str1 = @"etSystemV";
NSString *str2 = @"eHUDEnabled";
NSString *selectorString = [NSString stringWithFormat:@"s%@olum%@:forAudioCategory:", str1, str2];
SEL selector = NSSelectorFromString(selectorString);
if ([[UIApplication sharedApplication] respondsToSelector:selector]) {
NSInvocation *invocation = [NSInvocation invocationWithMethodSignature:
[UIApplication instanceMethodSignatureForSelector:selector]];
[invocation setTarget:[UIApplication sharedApplication]];
[invocation setSelector:selector];
bool visible = false;
[invocation setArgument:&visible atIndex:2];
NSString *soundcategory = @"Ringtone";
[invocation setArgument:&soundcategory atIndex:3];
[invocation invoke];
}
}
- (void) ringervol_set: (float) volval
{
//following changes ringer/alert volume - see:
//http://stackoverflow.com/questions/6284402/how-to-disable-ios-system-sounds?answertab=votes#tab-top
Class avSystemControllerClass = NSClassFromString(@"AVSystemController");
id avSystemControllerInstance = [avSystemControllerClass performSelector:@selector(sharedAVSystemController)];
NSInvocation *invocation = [NSInvocation invocationWithMethodSignature:
[avSystemControllerClass instanceMethodSignatureForSelector:
@selector(setVolumeTo:forCategory:)]];
[invocation setTarget:avSystemControllerInstance];
[invocation setSelector:@selector(setVolumeTo:forCategory:)];
[invocation setArgument:&volval atIndex:2];
NSString *soundCategory = @"Ringtone";
[invocation setArgument:&soundCategory atIndex:3];
[invocation invoke];
}
#End If

Control Ringer Volume.zip

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط H@mid.RS

   مک سرور برنامه ای برای اجرا می باشد فعلا نسخه یک ارائه شده است

  • توسط H@mid.RS
   چند چیز رو می تونید بگیرید که در زیر کد هاشونو اوردم،

   مدل دستگاه، اسمش و ...


   Sub GetDeviceSystemName As String
   ' get the system name of the device
   Dim device As NativeObject
   device = device.Initialize("UIDevice").RunMethod("currentDevice", Null)
   Dim name As Object = device.GetField("systemName").AsString
   Return name
   End Sub

   Sub GetDeviceModel As String
   ' get the device model
   Dim device As NativeObject
   device = device.Initialize("UIDevice").RunMethod("currentDevice", Null)
   Dim name As Object = device.GetField("model").AsString
   Return name
   End Sub

   Sub GetDeviceName As String
   ' get the device name
   Dim device As NativeObject
   device = device.Initialize("UIDevice").RunMethod("currentDevice", Null)
   Dim name As Object = device.GetField("name").AsString
   Return name
   End Sub

   Sub GetIMEI As String
   ' get device unique identifier
   Dim device As NativeObject
   device = device.Initialize("UIDevice").RunMethod("currentDevice", Null)
   Dim name As String = device.GetField("identifierForVendor").AsString
   Return name
   End Sub

   Sub GetPackageName As String
   ' get your app package name
   Dim no As NativeObject
   no = no.Initialize("NSBundle").RunMethod("mainBundle", Null)
   Dim name As Object = no.RunMethod("objectForInfoDictionaryKey:", Array("CFBundleIdentifier"))
   Return name
   End Sub

   Sub GetAppName As String
   ' get app name
   Dim no As NativeObject
   no = no.Initialize("NSBundle").RunMethod("mainBundle", Null)
   Dim name As Object = no.RunMethod("objectForInfoDictionaryKey:", Array("CFBundleDisplayName"))
   Return name
   End Sub

   Sub GetVersion As String
   Dim no As NativeObject
   no = no.Initialize("NSBundle").RunMethod("mainBundle", Null)
   Dim name As Object = no.RunMethod("objectForInfoDictionaryKey:", Array("CFBundleShortVersionString"))
   Return name
   End Sub

   در پناه حق

  • توسط H@mid.RS
   با این مثال و همراه کتابخانه

   شما می تونید یک کی پد ایجاد کنید

   شات :   Numpad.zip
×