رفتن به مطلب
بیسیک فور ایکس
Sina

گفتار به متن و بلعکس

پست های پیشنهاد شده

با سلام داشتم توی برنامه های ساخته شدم می گشتم چشمم به این افتاد و براتون پیوست کردم

کد هاش رو وقت کردم می زارم واسه مبتدیا کلی هست اینها

سورس کد تا چند روز دیگه پیوست می کنم

جزوه اولین برنامه هام هست تغییر ندادم ( خیلی داغونه می دونم چون می خوام بگم ما از این جا ها شروع کردیم و دلیل دیگه اش سومین برنامه ام هست!)

یک چیز دیگه این هم اینه که نوشته به متنش فارسی رو پشتیبانی نمی کنه!

http://s7.picofile.com/file/8258265468/tts.apk.htm

داشت آپلود می شد!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این کد گفتار به متن

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
Dim text As VoiceRecognition
	Private Button1 As Button

	Private Label1 As Label
	Private Label2 As Label

	
	

End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
Activity.LoadLayout("tts")
 If text.IsSupported Then
    ToastMessageShow("دستگاه شما از این قابلیت پشتیبانی می کند", False)
  Else
    ToastMessageShow("دستگاه شما از این حالت پشتیبانی نمی کند", True)
  End If
  text.Prompt = "Say your message"
	Button1.Color = Colors.DarkGray

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End SubSub Button1_Click
	
	text.Initialize("text")
	text.Language = "fa"
	text.Prompt = "دستور را تکرار کنید"
	Label2.Text = "اکنون صحبت کنید"
	text.Listen
	
	
End Sub
Sub text_Result (Success As Boolean, Texts As List)
  If Success = True Then
    ToastMessageShow(Texts.Get(0), True)
  End If
	
End Sub

این کد متن به گفتار با قابلیت تشخیص زبان (فارسی حرف نمی زنه تا وقتی که گوگل بیاد و زبان فارسی رو بزاره برای مطلع شدن باید به قسمت تنظیمات موبایل رفته و سپس language and input >text to speech out put<google text to speech engine رفته و زبان های پشتیبانی شده را ببینید)

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
 
End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
 Dim AllLocales() As String
  AllLocales = Array As String("ar", "ar_EG", "bg", "bg_BG", "ca", "ca_ES", "cs", "cs_CZ", "da", _
   "da_DK", "de", "de_AT", "de_BE", "de_CH", "de_DE", "de_LI", _
   "de_LU", "el", "el_CY", "el_GR", "en", "en_AU", "en_BE", "en_BW", _
   "en_BZ", "en_CA", "en_GB", "en_HK", "en_IE", "en_IN", "en_JM", _
   "en_MH", "en_MT", "en_NA", "en_NZ", "en_PH", "en_PK", "en_RH", _
   "en_SG", "en_TT", "en_US", "en_US_POSIX, en_VI", "en_ZA", _
   "en_ZW", "es", "es_AR", "es_BO", "es_CL", "es_CO", "es_CR", _
   "es_DO", "es_EC", "es_ES", "es_GT", "es_HN", "es_MX", "es_NI", _
   "es_PA", "es_PE", "es_PR", "es_PY", "es_SV", "es_US", "es_UY", _
   "es_VE", "et", "et_EE", "eu", "eu_ES", "fa", "fa_IR", "fi", "fi_FI", "fr", "fr_BE", _ 
   "fr_CA", "fr_CH", "fr_FR", "fr_LU", "fr_MC", "gl", "gl_ES", "hr", "hr_HR", "hu", "hu_HU", _
   "in", "in_ID,is", "is_IS", "it", "it_CH", "it_IT", "iw", "iw_IL", "ja", "ja_JP", "kk", "kk_KZ", _
   "ko", "ko_KR", "lt", "lt_LT", "lv", "lv_LV", "mk", "mk_MK", "ms", "ms_BN", "ms_MY", "nl", "nl_BE", "nl_NL", "no", _ 
   "no_NO", "no_NO_NY", "pl", "pl_PL", "pt", "pt_BR", "pt_PT", "ro", "ro_RO", "ru", "ru_RU", "ru_UA", "sh", "sh_BA", _ 
   "sh_CS", "sh_YU", "sk", "sk_SK", "sl", "sl_SI", "sq", "sq_AL", "sr", "sr_BA", "sr_ME", "sr_RS", "sv", "sv_FI", "sv_SE", _ 
   "th", "th_TH", "tr", "tr_TR", "uk", "uk_UA", "vi", "vi_VN", "zh", "zh_CN", "zh_HK", "zh_HANS_SG", "zh_HANT_MO", "zh_MO", "zh_TW")
 
   Dim tts1 As TTS
	 Dim barPitch As SeekBar
  Dim barSpeechRate As SeekBar
  Dim btnSpeak As Button
  Dim EditText1 As EditText

  
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
Activity.LoadLayout("strt")
If FirstTime Then
   tts1.Initialize("tts1")
  End If
  	btnSpeak.Color = Colors.DarkGray
 
End Sub

Sub Activity_Resume
 If tts1.IsInitialized = False Then
    tts1.Initialize("TTS1")
  End If
End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
  tts1.Release
End Sub

Sub btnSpeak_Click
  If EditText1.Text.Length > 0 Then
    tts1.Speak(EditText1.Text, True)
    EditText1.SelectAll
  End If
	
End Sub
Sub barSpeechRate_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
  If UserChanged Then
    tts1.SpeechRate = Value / 10
  End If
End Sub
Sub barPitch_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
  If UserChanged Then
    tts1.Pitch = Value / 10
  End If
End Sub
Sub TTS1_Ready (Success As Boolean)
  If Success Then
   Dim listOfSupported As List
   listOfSupported.Initialize
   For i = 0 To AllLocales.Length - 1
     Dim s() As String
     s = Regex.Split("_", AllLocales(i))
     If s.Length = 1 Then
       If tts1.SetLanguage(s(0), "") = True Then listOfSupported.Add(AllLocales(i))
     Else
      If tts1.SetLanguage(s(0), s(1)) = True Then listOfSupported.Add(AllLocales(i))
     End If
   Next
   For i = 0 To listOfSupported.Size - 1
     Log(listOfSupported.Get(i)) 'print to the log
   Next
  End If
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×