رفتن به مطلب
بیسیک فور ایکس
  • 0
arash872

سوال درباره لیست ویوو

سوال

سلام به اعضای سایت

ما یک لیست ویوو داریم که وقتی میخوایم یه آیتم لیست ویوو رو کلیک کنیم،لیست ویوو جدیدی بجای لیست ویوو قبلی باز بشه.این کاررو چطور انجام بدم؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

Recommended Posts

  • 0
Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.

	Private ListView1 As ListView
	Private ListView2 As ListView
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("lay2")
	ListView1.AddSingleLine2("s",1)
	ListView1.AddSingleLine2("s1",2)
	ListView1.AddSingleLine2("s2",4)
	ListView1.AddSingleLine2("s3",5)
	ListView1.AddSingleLine2("s4",6)
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL
	ListView2.AddSingleLine2("p",1)
	ListView2.AddSingleLine2("pp1",2)
	ListView2.AddSingleLine2("p2",4)
	ListView2.AddSingleLine2("p3",5)
	ListView2.AddSingleLine2("p4",6)
	ListView2.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL
	


End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Select Position
		Case 0
			ListView2.Visible=True
			ListView1.Visible=False
	End Select
End Sub

Sub ListView2_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
		Select Position
		Case 0
			ListView2.Visible=False
			ListView1.Visible=True
	End Select
End Sub

سلام ببنید این کد کارتون رو حل می کنه ؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
  • 0
Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.

	Private ListView1 As ListView
	Private ListView2 As ListView
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("lay2")
	ListView1.AddSingleLine2("s",1)
	ListView1.AddSingleLine2("s1",2)
	ListView1.AddSingleLine2("s2",4)
	ListView1.AddSingleLine2("s3",5)
	ListView1.AddSingleLine2("s4",6)
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL
	ListView2.AddSingleLine2("p",1)
	ListView2.AddSingleLine2("pp1",2)
	ListView2.AddSingleLine2("p2",4)
	ListView2.AddSingleLine2("p3",5)
	ListView2.AddSingleLine2("p4",6)
	ListView2.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL
	


End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Select Position
		Case 0
			ListView2.Visible=True
			ListView1.Visible=False
	End Select
End Sub

Sub ListView2_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
		Select Position
		Case 0
			ListView2.Visible=False
			ListView1.Visible=True
	End Select
End Sub

سلام ببنید این کد کارتون رو حل می کنه ؟

 

 

همشهری حل دی.

یاشاسین :)  :)  :)  :)  :) 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

×